Streda 22.5.2019 | počet návštev: 2365 ENGLISH | SLOVAK
8. - 9. november 2012, Stará Lesná, Vysoké Tatry

Témy konferencie sú rozdelené do nasledujúcich kategórií


1. Budúcnosť vzdelávania - vzdelávanie pre tretie tisícročie
  • Bolonský proces a vývojové tendencie: zjednodušenie systému kvalifikácií vo vyššom vzdelávaní, zlepšenie mobility v Európe, prilákanie zahraničných študentov, zabezpečenie vyšších štandardov vzdelávania, celoživotné vzdelávanie, zapojenie študentov a vzdelávacích inštitúcií do vzdelávacieho procesu, posilnenie európskej dimenzie vo vzdelávaní
  • Politika vzdelávacieho procesu v spoločnosti založenej na znalostiach
  • Platformy pre konsenzus, porovnávanie, hodnotenie a prípravu vzdelávacej politiky
  • Národný a európsky rámec kvalifikácií
  • Revitalizácia vyššieho vzdelávania a podpora spolupráce medzi priemyslom a univerzitami
  • Multinárodné vzdelávacie, tréningové a mládežnické partnerské programy
  • Medzinárodné projekty inovatívneho vyučovania a učenia sa
  • Štruktúry vzdelávania prekračujúce hranice jednej krajiny
    (medzinárodné uznávanie a porovnávanie kvalifikácií)
  • Najlepšie príklady medzikultúrneho vzdelávania
...movie...
najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | elfa, s.r.o.