logged on: '.$x.' - '.$xx.' | log off '; } if($lang == 'sk') { echo' '; } } ?>
Sobota 18.5.2024 | počet návštev: 2365 prihlasený: '.$x.' - '.$xx.' | odhlásiť ENGLISH | SLOVAK
ICETA2008

6. ročník medzinárodnej konferencie venovanej
novým eLearningovým technológiám a ich aplikáciám

11. - 13. september 2008, Stará Lesná, Vysoké Tatry

Ciele konferencie


  • Rozširovanie skúseností vo využívaní informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní

  • Vytvorenie multidisciplinárnej platformy pre výmenu informácií vo výskume a vývoji multimediálnych a hypermediálnych aplikácií, v komplexnej počítačovej podpore vzdelávania a v nových komunikačných službách

  • Vytvorenie širokej bázy budúcich zákazníkov a používateľov týchto služieb

  • Podpora spolupráce medzi používateľmi a dodávateľmi eLearningových riešení

  • Informácie o stave eLearningových aktivít v medzinárodnom meradle

  • Propagácia technológií podporujúcich eStratégiu (napr. televzdelávacie aplikácie)
...movie...
posledná zmena 29.9.2008 | najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | pre elfa, s.r.o. pripravil biomorf