logged on: '.$x.' - '.$xx.' | log off '; } if($lang == 'sk') { echo' '; } } ?>
Streda 24.7.2024 | počet návštev: 2365 prihlasený: '.$x.' - '.$xx.' | odhlásiť ENGLISH | SLOVAK
ICETA2008

6. ročník medzinárodnej konferencie venovanej
novým eLearningovým technológiám a ich aplikáciám

11. - 13. september 2008, Stará Lesná, Vysoké Tatry

Informácie pre autorov


Podľa plánovaného programu konferencie, budú dve možnosti prezentácie príspevkov:

  • Plenárna prezentácia
  • Posterová prezentácia

V oboch prípadoch bude odborná kvalita príspevkov posudzovaná rovnako. Autorov prosíme, aby vyznačili preferovanú formu prezentácie do finálneho príspevku (poslaného na posudzovanie najneskôr do 15. mája 2008).


Posudzovatelia zhodnotia adekvátnosť preferovanej formy prezentácie a určia navrhovanú formu prezentácie. Organizačný výbor, na základe odporúčania a vhodnosti pre jednotlivé sekcie konferencie, určí finálnu formu prezentácie a oznámi ju autorovi.


Plenárne prezentácie

Autori príspevkov uložia príspevok (6 strán) do 15. mája 2008. Každý príspevok bude posudzovaný dvoma nezávislými posudzovateľmi. Ich odporúčania a návrhy na zlepšenie príspevku (ak také budú) budú zaslané autorom.


V prípade, že sa Vám nepodarí uploadovať príspevok elektronicky, zašlite ho na adresu sekretariátu konferencie mailom.


Príprava posterov

Pre korektnú prípravu Vášho posteru sa prosím riaďte pokynmi pre prípravu posterových prezentácií.

...movie...
posledná zmena 29.9.2008 | najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | pre elfa, s.r.o. pripravil biomorf