logged on: '.$x.' - '.$xx.' | log off '; } if($lang == 'sk') { echo' '; } } ?>
Piatok 14.6.2024 | počet návštev: 2365 prihlasený: '.$x.' - '.$xx.' | odhlásiť ENGLISH | SLOVAK
ICETA2008

6. ročník medzinárodnej konferencie venovanej
novým eLearningovým technológiám a ich aplikáciám

11. - 13. september 2008, Stará Lesná, Vysoké Tatry

5. ročník súťaže
„eLearning v Praxi“ – 10. september 2008


Táto súťaž je sprievodnou akciou konferencie ICETA 2008. Súťaž sa bude konať v priestoroch konferencie deň pred jej konaním. Najúspešnejšie eLearningové riešenia budú ocenené a výsledky v jednotlivých kategóriách budú vyhlásené v rámci konferencie.


Hlavné ciele súťaže:


  • Zhodnotiť úroveň súčasného stavu v oblasti využívania IKT vo vzdelávaní
  • Napomôcť zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu
  • Podporiť záujem o tvorbu, implementáciu a šírenie nových foriem vzdelávania

Súťaž je vyhlásená v dvoch kategóriách:


  1. On-line kurzy: Prihlásiť možno ucelený kurz (plne online, alebo kurz kombinovaný s on-line komponentom v prevažujúcej forme), ktorého aspoň pilotný beh s určitým počtom študentov bol už zrealizovaný.
  2. Podporný materiál pre on-line vzdelávanie: Prihlásiť možno elektronický materiál, ktorý slúži ako pomôcka pri štúdiu klasickou formou a nie je sám o sebe uceleným kurzom, či súčasťou kurzu.

Zvláštna cena súťaže bude udelená najúspešnejšej študentskej práci v oblasti eLearningu.


Registrácia súťažiacich prebieha pomocou registračného formulár. Súťaž sa riadi propozíciami súťaže.


...movie...
posledná zmena 29.9.2008 | najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | pre elfa, s.r.o. pripravil biomorf