logged on: '.$x.' - '.$xx.' | log off '; } if($lang == 'sk') { echo' '; } } ?>
Streda 24.7.2024 | počet návštev: 2365 prihlasený: '.$x.' - '.$xx.' | odhlásiť ENGLISH | SLOVAK
ICETA2008

6. ročník medzinárodnej konferencie venovanej
novým eLearningovým technológiám a ich aplikáciám

11. - 13. september 2008, Stará Lesná, Vysoké Tatry

Súťaž „e-learning v praxi“
Harmonogram prezentácií


Kategória
"On-line kurz"
11:00 – 11:30 „Škola za Školou“
Adriana Kováčová (slovensky)
11.30 – 12:00 Od školských lavíc a tabúľ k počítačom a Internetu
Jana Machová (slovensky)
12:00 – 12:30 Planéta vedomostí
Ján Trubač (slovensky)
12:30 – 13:00 Kurz Princípy Internetu Roman Hrušecký (slovensky)
13:00 – 13:30 Prestávka
13:30 – 14:00 Energy Production and Management Course
Isabel Simoes de Carvalho (anglicky)
14:00 – 14:30 Vzdelávanie vo verejnej správe
Katarína Kalašová (slovensky)
14:30 – 15:00 Development of Virtual Classroom for Vocational Training of Healthcare Professionals
Borbala Pazar (anglicky)
15:00 – 15:30 Počítačová grafika a animácia
Ľudovít Mikuš (slovensky)
...movie...
posledná zmena 29.9.2008 | najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | pre elfa, s.r.o. pripravil biomorf