Nedela 25.2.2024 | počet návštev: 2365 ENGLISH | SLOVAK
ICETA2008

6. ročník medzinárodnej konferencie venovanej
novým eLearningovým technológiám a ich aplikáciám

11. - 13. september 2008, Stará Lesná, Vysoké Tatry

Témy konferencie sú rozdelené do nasledujúcich kategórií


3. Nástroje a aplikácie
 • Agenti a agentové systémy
 • Autorské prostredia a nástroje
 • Interaktívne výučbové prostredia
 • Nástroje pre skupinovú spoluprácu
 • Virtuálna realita a virtuálne eLearningové infraštruktúry
 • Kvalita a efektívnosť eLearningu
 • Komplexné eLearningové prostredia a riešenia
 • Koncepty a modelovanie virtuálnych infraštruktúr: eLearning, eBusiness, eMedicine, virtuálne laboratórium, virtuálna univerzita
 • mLearning: kombinácia výuky na báze webu a bezdrôtového eLearningu
 • Manažment a technická obsluha eLearningových systémov
 • Štandardizácia eLearningových objektov
 • Inteligentné vyučovanie
 • Perspektívy v bezpečnosti a výskumu
...movie...
posledná zmena 29.9.2008 | najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | pre elfa, s.r.o. pripravil biomorf