Nedela 25.2.2024 | počet návštev: 2365 ENGLISH | SLOVAK
ICETA2008

6. ročník medzinárodnej konferencie venovanej
novým eLearningovým technológiám a ich aplikáciám

11. - 13. september 2008, Stará Lesná, Vysoké Tatry

Témy konferencie sú rozdelené do nasledujúcich kategórií


4. Nové roly inštruktora a študenta
  • Kooperatívna výučba
  • Skúsenosti inštruktorov a študentov s eLearningovým procesom
  • Práca inštruktora v sieťovom prostredí a zlepšenie vyučovania v triede
  • Vzdelávanie inštruktorov v oblasti eLearningu
  • Pedagogické otázky
  • Stratégie eLearningovej výučby
  • Certifikácia a uznávanie eLearningových kurzov
...movie...
posledná zmena 29.9.2008 | najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | pre elfa, s.r.o. pripravil biomorf