Štvrtok 22.2.2024 | počet návštev: 2365 ENGLISH | SLOVAK
19. - 20. november 2009, Stará Lesná, Vysoké Tatry

Ciele konferencie


  • Zdieľanie skúseností vo využívaní informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní

  • Vytvorenie multidisciplinárnej platformy pre výmenu informácií vo výskume a vývoji multimediálnych a hypermediálnych aplikácií, v komplexnej počítačovej podpore vzdelávania a v nových komunikačných službách

  • Vytvorenie širokej bázy budúcich zákazníkov a používateľov týchto služieb

  • Podpora spolupráce medzi používateľmi a dodávateľmi eLearningových riešení

  • Informácie o stave eLearningových aktivít v medzinárodnom meradle

  • Propagácia technológií podporujúcich eStratégiu (napr. televzdelávacie aplikácie)
...movie...
posledná zmena 20.7.2009 | najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | elfa, s.r.o.