Nedela 24.9.2023 | počet návštev: 2365 ENGLISH | SLOVAK
19. - 20. november 2009, Stará Lesná, Vysoké Tatry

Ďalšie informácie

Sprevádzajúca osoba

Vysoké Tatry a Východné Slovensko ako také ponúkajú mnohé turisticky atraktívne miesta pre návštevníkov - výlety do prírody ako ak historické miesta. Sprevádzajúce osoby sú vítané. Sprevádzajúcim osobám nebude umožnený prístup do priestorov konferencie, je však možné dokúpiť pre nich lístok na slávnostnú Recepciu, prípadne je možné si rezervovať miesto (zakúpiť lístok) v rámci voliteľného programu.

Rokovacie jazyky

  • Oficiálnym rokovacím jazykom konferencie je angličtina.
  • Príspevky sa prijímajú iba v angličtine.
  • Počas konferencie bude k dispozícii simultánny preklad do slovenského jazyka.

Výstava

Výrobcovia, poskytovatelia a prevádzkovatelia nových aplikácií a služieb budú mať príležitosť predstaviť svoje nové produkty, služby, zariadenia atď. na výstave, ktorá sa bude konať v priľahlých priestoroch konferencie. Svoj prípadný záujem oznámte na sekretariát konferencie (písomne / e-mailom / telefonicky).

Žiadosť o víza

  • Sekretariát konferencie vystavuje a zasiela na požiadanie formálne pozvanie na konferenciu. Pozývacie listy potvrdené cudzineckou políciou neposkytujeme.
  • Formálne pozvanie sa vystavuje až po riadnej registrácii účastníka (prípadne až po zaplatení registračného poplatku).
  • Žiadosti o vystavenie pozývacieho listu prosím adresujte e-mailom na adresu: puskasova@elfa.sk
...movie...
posledná zmena 20.7.2009 | najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | elfa, s.r.o.