logged on: '.$x.' - '.$xx.' | log off '; } if($lang == 'sk') { echo' '; } } ?>
Štvrtok 25.4.2024 | počet návštev: 2365 prihlasený: '.$x.' - '.$xx.' | odhlásiť ENGLISH | SLOVAK
19. - 20. november 2009, Stará Lesná, Vysoké Tatry

Refundácia vložného


V prípade, že potrebujete zrušiť svoju účasť na konferencii, je potrebné to urobiť písomnou formou.


Všetky žiadosti o refundáciu vložného musia byť zaslané v písomnej podobe na sekretariát konferencie – faxom, alebo mailom. Refundácia vložného za konferenciu sa riadi podľa nasledujúcich pravidiel:


Čas prijatia správy o zrušení účasti Registračný poplatok
pred 15. októbrom 2009 75 %
16. - 31. október 2009 50 %
po 1. novembri 2009 bez refundácie

V prípade, ak sa konferencie nemôžete zúčastniť a poplatok bol uhradený, budú Vám po skončení konferencie zaslané všetky materiály – Program konferencie a Zborník konferencie v elektronickej forme na CD ROM-e.


Účasť akejkoľvek osoby na konferencii je možné presunúť na inú osobu v akomkoľvek čase. V takýchto prípadoch prosím kontaktujte sekretariát konferencie a informujte sekretariát o identifikačných údajoch nového účastníka.

...movie...
'; } else { echo '
...movie...
'; } ?>
posledná zmena 20.7.2009 | najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | elfa, s.r.o.