logged on: '.$x.' - '.$xx.' | log off '; } if($lang == 'sk') { echo' '; } } ?>
Sobota 20.4.2024 | počet návštev: 2365 prihlasený: '.$x.' - '.$xx.' | odhlásiť ENGLISH | SLOVAK
19. - 20. november 2009, Stará Lesná, Vysoké Tatry

6. ročník súťaže
„eLearning v Praxi“ – 18. november 2009


Táto súťaž je sprievodnou akciou konferencie ICETA 2009. Súťaž sa bude konať v priestoroch konferencie deň pred jej konaním. Najúspešnejšie eLearningové riešenia budú ocenené a výsledky v jednotlivých kategóriách budú vyhlásené v rámci konferencie.


Hlavné ciele súťaže:


  • Podporiť rozšírenie e-learningových foriem vzdelávania, využívajúcich prostredie Internetu.
  • Zhodnotiť úroveň aktivít v tejto oblasti a napomôcť zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu.
  • Otvoriť vzájomnú komunikáciu a diskusiu medzi jednotlivými vzdelávacími inštitúciami a verejnosťou o možnostiach, ktoré prinášajú nové formy vzdelávania, využívajúce moderné IKT.
  • Evokovať produkciu e-learningových vzdelávacích materiálov.

Súťaž je vyhlásená v dvoch kategóriách:


  1. On-line kurz: Prihlásiť možno ucelený kurz (plne online, alebo kombinovaný s on-line komponentom v prevažujúcej forme), ktorého aspoň pilotný beh s určitým počtom študentov bol už zrealizovaný.
  2. Podporný materiál pre online vzdelávanie: Prihlásiť možno elektronický materiál, ktorý slúži ako pomôcka pri štúdiu klasickou formou a nie je sám o sebe uceleným kurzom, či súčasťou kurzu.

Registrácia súťažiacich prebieha pomocou registračného formuláru. Súťaž sa riadi propozíciami súťaže.


Čoskoro Vám prinesieme podrobnejšie informácie.

...movie...
'; } else { echo '
...movie...
'; } ?>
posledná zmena 20.7.2009 | najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | elfa, s.r.o.