Nedela 24.9.2023 | počet návštev: 2365 ENGLISH | SLOVAK
27. - 28. október 2011, Stará Lesná, Vysoké Tatry

Privítanie od organizačného výboru konferencie ICETA 2011


Množstvo konferencií bolo zorganizovaných s rovnakou tematikou ako má konferencia ICETA 2011, ale počas posledných rokov si práve séria konferencií ICETA vybudovala medzinárodne uznávanú reputáciu a vytvorila si tak neoddeliteľné miesto vo svete informačných a komunikačných technológií (IKT).


Veríme, že aj pripravovaná konferencia ICETA 2011 bude pokračovať v dlhoročnej tradícii stretnutí účastníkov z vedeckej, akademickej, výskumnej a pedagogickej sféry a vzájomnej výmeny ich skúseností v oblasti tém spojených so zavádzaním a využívaním moderných IKT v oblasti vzdelávania.


Príďte a zúčastnite sa konferencie, kvalitného odborného programu a vzrušujúcej medzikultúrnej skúsenosti! Tešíme sa na stretnutie s Vami na tohoročnej konferencii ICETA 2011 a veríme, že sa na tejto konferencii budete cítiť príjemne a z konferencie odídete bohatší o nové poznatky, s vynikajúcim prehľadom o súčasných myšlienkach, vývojových trendoch a praktických postupoch v oblasti aplikovania nových technológií do vzdelávacieho procesu: procedúr, techník a nástrojov pre rozvoj vzdelávacích materiálov a vytvorenie prostredia vhodného pre výučbu v 21. storočí.
František Jakab
Predseda organizačného výboru
Viliam Fedák
Predseda programového výboru
...movie...
posledná zmena 20.1.2011 | najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | elfa, s.r.o.