logged on: '.$x.' - '.$xx.' | log off '; } if($lang == 'sk') { echo' '; } } ?>
Sobota 20.4.2024 | počet návštev: 2365 prihlasený: '.$x.' - '.$xx.' | odhlásiť ENGLISH | SLOVAK
8. - 9. november 2012, Stará Lesná, Vysoké Tatry

Platby


Po potvrdení prijatia príspevku prosíme platby zasielať:


Bankovým prevodom – platba v EUR:

  • Držiteľ účtu: elfa, s.r.o., Park Komenského 7, SK-04001 Košice, Slovakia

  • Banka: Tatra banka, a.s., Štúrova 28, SK-04001 Košice, Slovakia

  • Číslo účtu: 2925878236 / 1100

  • IBAN: SK11 1100 0000 0029 2587 8236

  • Variabilný symbol: kód účastníka bude zaslaný ihneď po registrácii (XXXX102012)

  • BIC SWIFT kód: TATRSKBX

  • Avízo (dôležité): ICETA 2012 / Meno účastníka


Zašlite, prosím, prevodný príkaz mailom alebo faxom na adresu sekretariátu konferencie! Pre uistenie, prosím, predložte pri registrácii na mieste konania konferencie potvrdenie o zaplatení registračného príspevku. Všetky bankové poplatky sú hradné platcom.

...movie...
'; } else { echo '
...movie...
'; } ?>
najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | elfa, s.r.o.