logged on: '.$x.' - '.$xx.' | log off '; } if($lang == 'sk') { echo' '; } } ?>
Štvrtok 25.7.2024 | počet návštev: 2365 prihlasený: '.$x.' - '.$xx.' | odhlásiť ENGLISH | SLOVAK
8. - 9. november 2012, Stará Lesná, Vysoké Tatry

Informácie pre autorov


Podľa plánovaného programu konferencie, budú dve možnosti prezentácie príspevkov:

  • Plenárna prezentácia
  • Posterová prezentácia

V oboch prípadoch bude odborná kvalita príspevkov posudzovaná rovnako. Autorov prosíme, aby vyznačili preferovanú formu prezentácie do finálneho príspevku (poslaného na posudzovanie najneskôr do 30. septembra 2012).


Posudzovatelia zhodnotia adekvátnosť preferovanej formy prezentácie a určia navrhovanú formu prezentácie. Organizačný výbor, na základe odporúčania a vhodnosti pre jednotlivé sekcie konferencie, určí finálnu formu prezentácie a oznámi ju autorovi.


Plenárne prezentácie

Autori príspevkov uložia príspevok (6 strán) do 30. septembra 2012. Každý príspevok bude posudzovaný dvoma nezávislými posudzovateľmi. Ich odporúčania a návrhy na zlepšenie príspevku (ak také budú) budú zaslané autorom.


V prípade, že sa Vám nepodarí uploadovať príspevok elektronicky, zašlite ho na adresu sekretariátu konferencie mailom.


Príprava posterov

Pre korektnú prípravu Vášho posteru sa prosím riaďte pokynmi pre prípravu posterových prezentácií.

...movie...
'; } else { echo '
...movie...
'; } ?>
najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | elfa, s.r.o.