logged on: '.$x.' - '.$xx.' | log off '; } if($lang == 'sk') { echo' '; } } ?>
Sobota 20.4.2024 | počet návštev: 2365 prihlasený: '.$x.' - '.$xx.' | odhlásiť ENGLISH | SLOVAK
8. - 9. november 2012, Stará Lesná, Vysoké Tatry

Zasielanie príspevkov na konferenciu


Registrácia na web stránke konferencie www.iceta.sk s uložením plného textu príspevku v angličtine v rozsahu 6 strán v textovom procesore Word a vo formáte PDF podľa tam nachádzajúcich sa pokynov je do 30. septembra 2012.

Každý príspevok bude posúdený dvoma členmi medzinárodného programového výboru. O výsledku posudzovania spolu s prípadnými návrhmi na úpravu príspevku bude korešpondujúci autor vyrozumený do 10. októbra 2012.
Finálny príspevok pre publikovanie v zborníku treba uložiť na web stránku konferencie do 20. októbra 2012

Príspevok (zvyčajne max. šesť A4 strán) pripravený a zaslaný podľa pokynov 30. september 2012
Príspevok posúdený medzinárodným programovým výborom a zaslanie pokynov pre
autorov na opravu príspevku
10. september 2012
Konečná verzia príspevku 20. október 2012

Zaslaním finálneho príspevku sa autor zaväzuje registrovať sa a zúčastniť sa konferencie. Ak sa autor nezaregistruje, alebo nevloží príspevok pred stanoveným termínom, alebo nezašle registračný poplatok (jeden poplatok za jeden príspevok), bude sa príspevok považovať za neprijatý a nebude zverejnený v zborníku ani v programe konferencie ICETA 2012.

Všetky príspevky musia byť odprezentované ako v plenárnej a paralelnej sekcii, tak v posterovej sekcii. Ak príspevok, ktorý je umiestnený v zborníku konferencie nebude odprezentovaný na konferencii, programový výbor znemožní v budúcnosti autorom a spoluautorom prispieť príspevkom do programu konferencie.

Pred finalnym odovzdaním príspevku, autori MUSIA použiť IEEE PDF eXpress (http://www.pdf-express.org) na overenie, či je príspevok kompatibilný s IEEE Xplore databázou. Ak príspevok nie je vytvorený v súlade s IEEE formátom a požiadavkami, nebude zahŕnutý do IEEE Xplore databázy po konferencii.
ID konferencie je smap12x

...movie...
'; } else { echo '
...movie...
'; } ?>
najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | elfa, s.r.o.