logged on: '.$x.' - '.$xx.' | log off '; } if($lang == 'sk') { echo' '; } } ?>
Piatok 14.6.2024 | počet návštev: 2365 prihlasený: '.$x.' - '.$xx.' | odhlásiť ENGLISH | SLOVAK
8. - 9. november 2012, Stará Lesná, Vysoké Tatry

Témy konferencie sú rozdelené do nasledujúcich kategórií


1. Budúcnosť vzdelávania - vzdelávanie pre tretie tisícročie
 • Bolonský proces a vývojové tendencie: zjednodušenie systému kvalifikácií vo vyššom vzdelávaní, zlepšenie mobility v Európe, prilákanie zahraničných študentov, zabezpečenie vyšších štandardov vzdelávania, celoživotné vzdelávanie, zapojenie študentov a vzdelávacích inštitúcií do vzdelávacieho procesu, posilnenie európskej dimenzie vo vzdelávaní
 • Politika vzdelávacieho procesu v spoločnosti založenej na znalostiach
 • Platformy pre konsenzus, porovnávanie, hodnotenie a prípravu vzdelávacej politiky
 • Národný a európsky rámec kvalifikácií
 • Revitalizácia vyššieho vzdelávania a podpora spolupráce medzi priemyslom a univerzitami
 • Multinárodné vzdelávacie, tréningové a mládežnické partnerské programy
 • Medzinárodné projekty inovatívneho vyučovania a učenia sa
 • Štruktúry vzdelávania prekračujúce hranice jednej krajiny
  (medzinárodné uznávanie a porovnávanie kvalifikácií)
 • Najlepšie príklady medzikultúrneho vzdelávania
...movie...
'; } else { echo '
...movie...
'; } ?>
najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | elfa, s.r.o.