Štvrtok 25.4.2024 | počet návštev: 2365 ENGLISH | SLOVAK
24. - 25. októbra 2013, Starý Smokovec, Vysoké Tatry

Registračné poplatky


Hlavný autor, alebo aspoň jeden spoluautor akceptovaného príspevku, sa musí registrovať ako účastník a zaplatiť plný registračný poplatok. Ak sa autor nezaregistruje, alebo nevloží príspevok pred stanoveným termínom, alebo nezašle registračný poplatok (jeden poplatok za jeden príspevok), bude sa príspevok považovať za neprijatý a nebude zverejnený v zborníku ani v programe konferencie ICETA 2013.

 
Plný registračný poplatok na konferenciu (jeden za príspevok)
(zahŕňa: účasť na konferencii, zborník konferencie v elektronickej forme, publikovanie príspevku v IEEE zborníku konferencie, občerstvenie počas konferencie, vstup na Recepciu)
325 EUR
Spoluautori, pasívni účastníci, akademická sféra SR a IEEE členovia
(zahŕňa: publikovanie príspevku v IEEE zborníku konferencie, účasť na konferencii, zborník konferencie v elektronickej forme, občerstvenie počas konferencie, vstup na Recepciu)
250 EUR
Poplatky sú uvedené s DPH

Ostatné služby

  • Extra strany príspevku (viac ako 6 strán) - 22 EUR / strana
  • Zborník z konferencie – CD/DVD verzia - 22 EUR (extra CD/DVD)
  • Zborník z konferencie – tlačená verzia - 50 EUR
  • Recepcia (Welcome Party) - 50 EUR (extra lístok)
...movie...
najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | elfa, s.r.o.