Štvrtok 25.7.2024 | počet návštev: 2365 ENGLISH | SLOVAK
24. - 25. októbra 2013, Starý Smokovec, Vysoké Tatry

Refundácia vložného


V prípade, že potrebujete zrušiť svoju účasť na konferencii, je potrebné to urobiť písomnou formou.


Všetky žiadosti o refundáciu vložného musia byť zaslané v písomnej podobe na sekretariát konferencie – faxom, alebo mailom. Refundácia vložného za konferenciu sa riadi podľa nasledujúcich pravidiel:


Čas prijatia správy o zrušení účasti Registračný poplatok
do 31. augusta 2013 75 %
1. - 30. septembera 2013 50 %
po 1. októbri 2013 bez refundácie

V prípade, ak sa konferencie nemôžete zúčastniť a poplatok bol uhradený, budú Vám po skončení konferencie zaslané všetky materiály – Program konferencie a Zborník konferencie v elektronickej forme na CD ROM-e.


Účasť akejkoľvek osoby na konferencii je možné presunúť na inú osobu v akomkoľvek čase. V takýchto prípadoch prosím kontaktujte sekretariát konferencie a informujte sekretariát o identifikačných údajoch nového účastníka.

...movie...
najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | elfa, s.r.o.