Warning: Undefined array key "dl_mesiac" in /var/www13/p10143/iceta.sk/web/archive/2014/main.php on line 101

Warning: Undefined array key "dl_den" in /var/www13/p10143/iceta.sk/web/archive/2014/main.php on line 101

Warning: Undefined array key "dl_rok" in /var/www13/p10143/iceta.sk/web/archive/2014/main.php on line 101
Štvrtok 25.4.2024 | počet návštev: 2365
ENGLISH | SLOVAK
4. - 5. decembra 2014, Grandhotel Starý Smokovec, Vysoké Tatry

Zasielanie príspevkov na konferenciu


Registrácia na web stránke konferencie www.iceta.sk s uložením plného textu príspevku v angličtine v rozsahu 6 strán v textovom procesore Word a vo formáte PDF podľa tam nachádzajúcich sa pokynov je do 5. novembra 2014.

Každý príspevok bude posúdený dvoma členmi medzinárodného programového výboru. O výsledku posudzovania spolu s prípadnými návrhmi na úpravu príspevku bude korešpondujúci autor vyrozumený do 10. novembra 2014.
Finálny príspevok pre publikovanie v zborníku treba uložiť na web stránku konferencie do 20. novembra 2014

Príspevok (zvyčajne max. šesť A4 strán) pripravený a zaslaný podľa pokynov 5. november 2014
Príspevok posúdený medzinárodným programovým výborom a zaslanie pokynov pre
autorov na opravu príspevku
10. november 2014
Konečná verzia príspevku 20. november 2014

Zaslaním finálneho príspevku sa autor zaväzuje registrovať sa a zúčastniť sa konferencie. Ak sa autor nezaregistruje, alebo nevloží príspevok pred stanoveným termínom, alebo nezašle registračný poplatok (jeden poplatok za jeden príspevok), bude sa príspevok považovať za neprijatý a nebude zverejnený v zborníku ani v programe konferencie ICETA 2014.

Všetky príspevky musia byť odprezentované ako v plenárnej a paralelnej sekcii, tak v posterovej sekcii. Ak príspevok, ktorý je umiestnený v zborníku konferencie nebude odprezentovaný na konferencii, programový výbor znemožní v budúcnosti autorom a spoluautorom prispieť príspevkom do programu konferencie.

Pred finalnym odovzdaním príspevku, autori MUSIA použiť IEEE PDF eXpress (http://www.pdf-express.org) na overenie, či je príspevok kompatibilný s IEEE Xplore databázou. Ak príspevok nie je vytvorený v súlade s IEEE formátom a požiadavkami, nebude zahŕnutý do IEEE Xplore databázy po konferencii.
ID konferencie je 32290X

Príspevky budú posudzované aj ohľadne plagiarity. Príspevky s plagiaritou nad 10% nebudú prijaté do programu konferencie a nebudú zaradené do zborníka. Prosím, skontrolujte si úroveň plagiarity prostredníctvom http://www.plagiarisma.net.

...movie...
najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | elfa, s.r.o.