Nedela 24.9.2023 | počet návštev: 2365 ENGLISH | SLOVAK
8. - 9. november 2012, Stará Lesná, Vysoké Tatry

Registračné poplatky


Hlavný autor, alebo aspoň jeden spoluautor akceptovaného príspevku, sa musí registrovať ako účastník a zaplatiť plný účastnícky poplatok. Odporúčame účastníkom skorú registráciu s výhodnejšími registračnými poplatkami. Ak sa autor nezaregistruje, alebo nevloží príspevok pred stanoveným termínom, alebo nezašle registračný poplatok (jeden poplatok za jeden príspevok), bude sa príspevok považovať za neprijatý a nebude zverejnený v zborníku ani v programe konferencie ICETA 2012.

Dátum platby do 30.9.2012 od 1.10.2012
Registračný poplatok na konferenciu (jeden za príspevok)
(zahŕňa: účasť na konferencii, zborník konferencie v elektronickej forme, publikovanie príspevku v zborníku konferencie, občerstvenie počas konferencie, vstup na Recepciu)
300 EUR 350 EUR
Spoluautori, pasívni účastníci, akademická sféra a IEEE členovia
(zahŕňa: účasť na konferencii, zborník konferencie v elektronickej forme, občerstvenie počas konferencie, vstup na Recepciu)
200 EUR 250 EUR
Poplatky sú uvedené s DPH

Ostatné služby

  • Extra strany príspevku (viac ako 6 strán) - 22 EUR / strana
  • Zborník z konferencie – CD/DVD verzia - 22 EUR (extra CD/DVD)
  • Zborník z konferencie – tlačená verzia - 50 EUR
  • Recepcia (Welcome Party) - 50 EUR (extra lístok)
...movie...
najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | elfa, s.r.o.