logged on: '.$x.' - '.$xx.' | log off '; } if($lang == 'sk') { echo' '; } } ?>
Štvrtok 25.7.2024 | počet návštev: 2365 prihlasený: '.$x.' - '.$xx.' | odhlásiť ENGLISH | SLOVAK
ICETA2008

6. ročník medzinárodnej konferencie venovanej
novým eLearningovým technológiám a ich aplikáciám

11. - 13. september 2008, Stará Lesná, Vysoké Tatry

Súťaž „e-learning v praxi“
Harmonogram prezentácií


Kategória
"Podporný materiál pre online vzdelávanie"
11:00 – 11:30 P.A.Test 3.0
Roman Ondra (slovensky)
11.30 – 12:00 Laboratories of Instrumentation for Measurements
Maria Teresa Restivo (anglicky)
12:00 – 12:30 Videoserver
Matúš Durkáč (slovensky)
12:30 – 13:00 Sada podpůrných materialů pro predmět - Teorie zpracovaní dat
Radoslav Fasuga (česky)
13:00 – 13:30 Prestávka
13:30 – 14:00 Funkcie - elektronická zbierka úloh
Miroslava Špirková (slovensky)
14:00 – 14:30 GENEXIS - computer based Excercise Generation and Evaluation System for mathematics, physics and chemistry subjects
Valerii Nikitin (anglicky)
14:30 – 15:00 Elektronický článok - vzdialený experiment šírený po internete
Lenka Válková (slovensky)
15:00 – 15:30 Krajina za školou
Adriana Kováčová (slovensky)
15:30 – 16:00 Vzdelávanie vo verejnej správe - ECDL
Katarína Kalašová (slovensky)
16:00 – 16:30 Súbor e-Learningových materiálov
Viktor Pirč (slovensky)
16:30 - 17:00 Systém technologickej podpory výučby na Detašovanom pracovisku MTF STU
Štefan Svetský (slovensky)
17:00 - 17:30 Výukový nástroj pro předmět „Základy účetníctví“ a systém testování pro předmět „Medzinárodní účetní standardy“
Marie Paseková (česky)
17:30 – 18:00 Sada prezentací pro výuku kreativně orientovaých kurzů na vysokých školách
Stanislav Horný (česky)
18:00 – 18:30 Ekurzy
Ľudovít Mikuš (slovensky)
...movie...
posledná zmena 29.9.2008 | najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | pre elfa, s.r.o. pripravil biomorf